Jenda 2

45€

Mezuza on perinteisesti juutalaisen kodin  oikeaan ovenpieleen kiinnitettävä pieni kotelo, jonka sisällä on pergamentille kirjoitettuja jakeita Mooseksen 5. kirjasta. Mezuzaa koskettamalla pyydetään siunausta kodista lähdettäessä ja kotiin saavuttaessa.

Tässä pienessä mezuzassa on kuvattuna pala Itkumuuria ja sen yläpuolella sinisellä taivaalla shin- kirjain. Shin on alkukirjain hepreankielen sanalle Kaikkivaltias. Sisällä on nepalilaiselle paperille tekstattuna Mooseksen kirjan jakeet.

Mezuzan korkeus 10cm, leveys ja syvyys 2cm.